Děti z Harbachu v Horní Stropnici
Školy pro venkov, CZ.1.07/1.1.10/02.0037
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z Harbachu v Horní Stropnici
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko...

Číst dál...
Zvonek z Novohradských hor - místní kolo, zpěv
Den Země 2018
Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Předškoláci na návštěvě Domu pro seniory Horní Stropnice
Návštěva Lince
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Ve středu 12. 4. 2017 jsme si (účastníci Virtuální Univerzity třetího věku) vyslechli před virtuální přednáškou (přednáška vysílaná pomocí internetu) kurzu Dějiny oděvní kultury III informaci o inovativním způsobu poznávání rostlin.

Učitelka přírodopisu paní Mgr. Helena Balášová nás seznámila s mezinárodním pro-jektem, do kterého se zapojilo padesát škol z celé České republiky. Potěšitelné je, že mezi nimi je i naše základní škola. Žáci sedmé třídy tak mají velkou příležitost poznávat velkou rozmanitost rostlin, které rostou v našem nejbližším okolí, netradiční formou. Když přímo nepodlehnou kouzlu badatelsky zaměřeného vzdělávání, určitě je poznávání rostlin po-mocí mobilní aplikace PlantNET bude bavit. Pokud Vás tato strohá informace zaujala, po-dívejte se na samotné stránky uvedeného projektu http://tajnyzivotmesta.cz/.

Informace paní Mgr. Balášové nás zaujala, protože naše studium a zmíněné studium poznávání rostlin mají mnoho společného.
Při studiu využíváme informační a komunikační technologie. Můžeme se velice snadno seznámit s nejrůznějšími oblastmi lidské činnosti, poznání a kultury. Záleží pouze na zájmu a píli (neopomenu si připomenout nutnost zvládnutí čtení s porozuměním).

Shodou náhod máme společné i téma – krásu. My se v tomto akademickém roce seznamujeme s krásným ošacením v průběhu uplynulých let, s proměnami módy. Žáci mají možnost poznat krásu přírody a její velikou rozmanitost.

Přejeme našim mladším studentům, aby měli štěstí při objevu zajímavých lokalit a rostlinných druhů, které budou prezentovány i na mezinárodních stránkách zmíněného projektu

Vilibald Rolínek