Ve středu 8. 4. 2015 žáci druhé třídy navštívili místní knihovnu. Paní knihovnice si pro děti připravila několik aktivit. Druhou vyučovací hodinu se žáci seznámili s knihami od Josefa a Karla Čapka, Ondřeje Sekory, prohlédli si knihy s ilustracemi Edity Plickové, Heleny Zmatlíkové, Josefa Lady.

Nakonec si zasoutěžili a naučili se hádanku z knihy od Františka Hrubína.
Dětem se v knihovně líbilo. Já doufám, že se sem opět vrátí, ne v rámci vyučování, ale z vlastního popudu a vnitřní motivace.
Mgr. Marie Petrášová