logoling b

Dne 10. 4. 2015 vyrazila 8. a 7. třída společně se ZŠ Benešov nad Černou do SŠ České Velenice na projektový den v rámci projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji.


Nejdříve nás přivítala koordinátorka celého projektu Mgr. Helena Kojanová. Potom jsme se rozdělili na tři skupiny a postupně procházeli různá pracoviště, např. svářečský simulátor, CNC frézku, 3D tiskárnu, Van De Graaffův generátor a další digitální měřicí přístroje.
Poslední zastávkou byla kovářská výheň. Mohli jsme si vyzkoušet kovat zednické skoby a různé hřeby. Pan mistr odborného výcviku Jan Lechner nám vysvětlil podstatu tváření kovů za tepla. Obohatil nás o některé speciální strojařské pojmy – kalení, popouštění, zušlechťování a žíhání kovů.

David Koiš a Darina Domanská, VIII. třída