Dne 30. 3. 2015 navštívili chlapci a děvčata 1. třídy základní školy třídu předškolních dětí naší mateřské školy. Žáci předvedli, jak již dokáží poznat všechna písmenka. Přečetli malým posluchačům dvě známé pohádky. Společné setkání kluků a holčiček, nazvané „Čtecí vlak“, se všem líbilo.


Magda Mikšovská