Dne 1. 4. 2015 se konalo setkání příhraničních mateřských škol u nás v Horní Stropnici k příležitosti probíhající soutěže „ Novohradský zvonek“. V aule základní školy zazněly písničky i našich předškoláků. Odměny pro všechny zúčastněné děti věnoval náš zřizovatel.

Magda Mikšovská