Podle § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, zveřejňujeme seznam registračních čísel dětí, které byly přijaty k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2015 - 2016.

Seznam zde.