Ve středu 11. 3. jsme s druhou třídou mateřské školy navštívili místní knihovnu. Přivítala nás paní knihovnice Miroslava Kusáková. Na úvod nás seznámila s chodem knihovny a poučila nás, jak se máme ke knihám chovat. Poté jsme si společně zahráli hru s pohádkovými postavami. Paní Kusáková byla překvapena, jak dobře pohádky známe. Poté si děti s chutí prohlédly několik časopisů, které si v knihovně mohou půjčit.

Společně jsme vybrali pohádkovou knihu, kterou si budeme ve škole číst. Hned jsme si kousek z ní přečetli. Nakonec děti namalovaly paní knihovnici obrázky svých oblíbených pohádek.
Děkujeme paní Kusákové za milé přijetí a pestrý program. Všichni se těšíme na další návštěvu.
Jana Vondráčková
učitelka MŠ