Dne 25. února 2015 se konal v naší mateřské škole dětský karneval. Chlapci a děvčátka si předem vytvořili papírové masky. Dopolední zábava byla doplněna soutěžemi. Na dobu krátkého odpočinku byla připravena čtená pohádka „O Smolíčkovi.“

Magda Mikšovská