OZNÁMENÍ


Zápis dětí do mateřské školy v Horní Stropnici pro školní rok 2015 - 2016 se uskuteční v budově MŠ dne 10. 3. 2015 od 10,00 do 13,00 hodin a 11. 3. 2015 od 12,00 do 16,00 hodin.
K zápisu dítěte do MŠ s sebou přineste následující doklady: občanský průkaz, rodný list dítěte, doklad o zdravotním pojištění.

Magda Mikšovská PaedDr. Jaroslav Baláš
ZŘŠ pro MŠ ředitel ZŠ a MŠ Horní Stropnice