Ve spolupráci s paní Mgr. Štysovou a panem Kotalem jsme opět mohli ochutnat aktivity projektu YOUTH CLUB. Jedná se o spolupráci vysokých, středních a základních škol při rozvoji vzdělávání.


14. ledna si žáci 6. třídy ověřili na několika úlohách své znalosti z fyziky, matematiky a přírodopisu. Podle návodu pracovali s elektronickou stavebnicí Boffin. Podařilo se sestavit jednoduché rádio, sirénu a řadu dalších obvodů. Pozorovali přírodniny binokulárními lupami, měřili objemy kapalin a zkoumali magnetické vlastnosti předmětů. Všichni žáci si dvě hodiny se zajímavými pomůckami a stavebnicemi užili.
Hned následující týden své znalosti z elektrotechniky a dovednosti při sestavování elektrických obvodů ověřovali žáci 8. třídy. Také pro ně dvě vyučovací hodiny utekly jako voda. Co říkají sami žáci? Ptal se David Koiš odpovídal Jan Dvořák, oba žáci 8. třídy.
Líbilo se ti to skládání ze stavebnice Boffin?
Ano, stavebnice mě velmi zaujala.

A co tě zaujalo?
Zaujal mě především systém skládání různých projektů a i to, jak samotná stavebnice funguje.

Co jsi například postavil?
Stavěli jsme větrák, světlo, také FM rádio, z reproduktorů sepotom linuly zvuky třeba hvězdných válek.

A naučil ses něco pomocí této stavebnice?
Ano, naučil jsem se zapojovat obvody, zopakoval jsem si učivo o elektřině z fyziky a získané znalosti uplatním i v jiných předmětech, vlastně i v celém svém životě.

Chtěl bys stavebnici používat i v dalších hodinách?
Ano, samozřejmě chtěl, stavebnice mě tak zaujala, že bych ji chtěl domů.

Odkazy na fotografie z netradičních hodin.

http://auc.cz/ipb/youthclub/fotaudrzitelnost04.html
http://auc.cz/ipb/youthclub/fotaudrzitelnost03.html

Mgr. Balášová, David Koiš a Jan Dvořák