Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání
v Základní škole a Mateřské škole Horní Stropnice pro školní rok 2015/2016 najdete zde.