Žáci se z celého školního roku asi nejvíce těší na posledních pár dní před prázdninami.
Předposlední den bývá tradičně organizován pobyt v přírodě. Žáky šesté třídy čekalo překvapení. Místo pěší turistiky strávili dopoledne na školním hřišti, kde si společně zahráli nejrůznější zábavné a sportovní hry.

Poté se přesunuli před školu, kde čekali a čekali, aniž věděli na co.Za chvíli se objevilo auto a z něj vystoupil pan Rostislav Domanský, který všem žákům šesté třídy přinesl dvoupatrový dort! S poděkováním jsme dort přenesli do třídy, kde si každý pochutnal, a dokonce si i nějaký ten kousek nesl s sebou domů.

Panu Domanskému patří velký dík za zpestření závěru školního roku!