Poslední den na "základce"

Pro žáky deváté třídy byly závěrečné dny před prázdninami těmi posledními, které prožili na této škole. Někteří se těšili, až odtud „vypadnou“, ale 28. června přišlo, někomu víc, někomu méně, líto, že už se do tohoto kolektivu a této školy společně nevrátí.

Tradičně se všichni deváťáci rozloučili osobně se všemi žáky i učiteli.

V aule promítli svou závěrečnou prezentaci, vystoupili s proslovem a poděkováním svému třídnímu učiteli Zbyňku Drboutovi.

Mgr. Ivana Vyroubalová