OPVK hor zakladni logolink RGB cz 2

Školní výlet v rámci projektu Školy pro venkov

Zapojení naší školy do projektu Školy pro venkov přináší žákům a pedagogům nejenom spoustu práce navíc, ale také mnoho zábavy a poučení. V závěru letošního školního roku se skupina dětí pod vedením pana učitele Kroupy vydala v rámci spolupráce s partnerskými školami ve Všestarech a v Hořiněvsi na třídenní výlet do oblasti Nadorlicka. Celá akce byla prostřednictvím Novohradské občanské společnosti financována ze zdrojů Evropské unie. Veškeré náklady z hlediska žáků tedy spočívaly pouze v útratě za drobné dárky a suvenýry. Následně nechme promluvit samotné žáky. Mgr. Petr Kroupa

Ve dnech 28. – 30. května 2013 jsme se my, vybraní osmáci (A. Zemanová , K. Zemanová , G. Charvátová , H. Papoušková , T. Gondeková.,K. Kanděrová , E.Stanková,  F. Kříž a R. Antoni) vydali společně se třemi dívkami ze 7. třídy (D. Glozneková , V. Morongová  a K. Novotná) do Královéhradeckého kraje, konkrétně do okolí Hradce Králové. Ráno pro nás přijel autobus a jeli jsme pro další žáky ze školy v Rapšachu. Po příjezdu jsme šli na oběd do školní jídelny ve Všestarech. Potom jsme jeli do Hořiněvsi, kde jsme navštívili muzeum Václava Hanky, který se proslavil tím, že pravděpodobně zfalšoval Rukopis královédvorský a Rukopis zelenohorský. Také jsme si prohlédli základní školu, kde nám paní učitelka ukázala fotky z vesnice. Protože pršelo, nemohli jsme si ji prohlédnout. Cestou do kempu Lodín jsme se zastavili na zámku Hrádek u Nechanic na prohlídku. Po příjezdu do Lodína, nás rozdělili do chatek a šli jsme na večeři. Do 22 hodin jsme hráli společenskou hru Česko a pak jsme se rozešli do chatek spát. Ráno jsme po snídani jeli do Chlumu, kde pro nás měla škola ze Všestar připravený program. Rozdělili nás do tří skupin. První skupina šla na rozhlednu, druhá k pomníku bitvy u Chlumu roku 1866.  Třetí šla do muzea, které také souviselo s bitvou. Postupně jsme se prostřídali na všech třech stanovištích. Opět jsme se naobědvali v jídelně ve Všestarech a jeli si prohlédnout pevnost Josefov.  Po celou dobu jsme byli v podzemí, kde nás provázel pan průvodce, dokonce jsme se i ztratili. Zbytek večera se odehrával stejně jako předchozí den. Ráno jsme si zabalili svoje věci a šli na snídani. Potom jsme jeli do archeoparku pravěku do Všestar. Také jsme se rozdělili do tří skupin a postupně si prohlédli celý park. Odpoledne jsme jeli do Prachovských skal, sice pršelo, ale i přesto to bylo nádherné. Cesta domů byla hrozně dlouhá, ale nakonec jsme přijeli všichni v pořádku. Výlet byl krásný a poučný, rádi bychom příští rok jeli znovu.

Adéla Zemanová a Hana Papoušková, VIII. třída