Den Země v Horní Stropnici z pohledu šesťáků 29. dubna 2013 se sešla celá škola, aby oslavila mezinárodní svátek – DEN ZEMĚ. 

Oslavovali jsme zábavnými hrami inspirovanými událostmi na ostrově Krakatau (O. Kotrč) Každý z nás měl svůj tým, kterému velel jeden deváťák. Péče o mladší spolužáky byla někdy náročná. Naše skupina se jmenovala Žraloci. (A. Bleha) Před začátkem školních her jsme se sešli v aule. Tam jsme se dozvěděli něco o historii sopečného ostrova Krakatau v Indonézii. (P. Lavička) Den Země mě velmi bavil, ale ze všeho nejvíc stanoviště „ŠIKOVNÁ MOUCHA“. (V. Sladký) Darina Domanská dodává: „Líbilo se mi to, protože jsme prolézali sítí a bylo u toho hodně legrace. Také jsme si zaskákali gumu.“ „Já,“ říká Milan Kříž, „si nejvíce užíval na stanovišti, kde jsme lovili ryby. Ne skutečné, ale jenom obrázkové. Ale i to byla makačka. Naše družstvo bylo v lovu nejúspěšnější.“ Také Pepík Kužel chválí stanoviště s lovem ryb. Na jednom stanovišti jsme modelovali ostrov Krakatau, doplňovali pracovní listy o osudu ostrova – to podle toho, co jsme si pamatovali z úvodní prezentace. Poslední úkol byl pokus s modelem soptící sopky. Docela mě to zaujalo. (J. Dvořák) Také jsme přiřazovali listy, plody a názvy rostlin tak, jak k sobě patří. Někdy to nebylo snadné. (V. Vlásek) Odhadovali jsme hmotnost kamenů, přesunovali se pomocí nášlapných papírů, skládali vlaštovku a hádali, kdo roznáší semínka rostlin. V poledne jsme naše setkání ukončili. Pokračovali jsme druhý den brigádou. Vrhli jsme se na úklid v okolí Horní Stropnice. Na koupališti jsme hrabali listí, zametali a sbírali odpadky. Těch se nasbíralo nejen na koupališti pořádné množství. (A. Pazúrová) My z Rychnova jsme zase uklízeli u nás. Naše skupina nasbírala 7 pytlů odpadků. (P. Lavička) Den Země 2013 jsme úspěšně oslavili. Poděkování patří všem pedagogům a technickému personálu za pomoc při zajištění akce. Děti byly aktivní, snažily se o co nejlepší výkony.Výborná byla spolupráce s obcí. Děkujeme za poskytnutí malé sladké odměny pro uklízečské čety. Mgr. H. Balášová a VI. třída