Země jako na dlani- 5. třída v ekologickém centru Cassiopeia v Českých Budějovicích

Dne 5. 3. 2013 jela naše třída minibusem do Českých Budějovic na ekologický program Země jako na dlani. Naše průvodkyně se jmenovala Lucka a na úvod jsme si udělali jmenovky, aby také ona poznala nás. Dostali jsme od ní mapy světa a papíry s úkoly. Nejprve si nás vyzkoušela, co už umíme, aby nás při našich cestách světem něco nepřekvapilo, anebo abychom nezabloudili.

Vysvětlili jsme si, čím to je, že se někde střídají roční období a jinde ne, co je to polární den a noc, jaká zvířata známe.  Obcházeli jsme v čtyřčlenných skupinách různá stanoviště. Každé z nich představovalo jiný podnebný pás, kde jsme se seznamovali s tamními živočichy a rostlinami a vyplňovali cestovatelský deník malého putovatele. Prošli jsme si postupně poušť, savanu, tropický a subtropický pás, deštné lesy, mírný pás a severní a jižní pól. Na každém stanovišti bylo pět úkolů, například pera českých ptáků, které jsme měli poznat, dále zvířata v Antarktidě a které z nich je největší, k čemu jsou velbloudovi hrby, kolik stromů bylo potřeba vykácet při válečném tažení na Krétě a spousta dalších úkolů. Zároveň jsme do mapy zakreslovali, kde který podnebný pás leží, a které země do něj patří.  Po svačině nás čekaly další hry, třeba chytání rybiček z papíru (byly tam různé druhy- tuňák, treska, makrela, úhoř), při kterém jsme se naučili, že se lidem a jejich firmám určitě nevyplatí vylovit všechny ryby, které v moři máme. Nebo jsme z modelíny tvarovali kytičky, které vyrostou na poušti v době dešťů za velmi kratičkou dobu, než opět přijdou sucha.  Nakonec jsme si všichni sedli do kroužku a Lucka nám posílala balónek. Kdo ho dostal, měl říci, co se mu při našem cestování líbilo nebo kde se něco nového dozvěděl. Byli jsme za svoje znalosti i chování pochváleni, s dobrou náladou jsme se tedy vrátili zpátky do školy. Celé dopoledne v Českých Budějovicích se nám velice líbilo.

Štěpánka Kuželová, Lucie Morongová, Marek Čabelka, Tereza Golombková  5. třída ZŠ Horní Stropnice