Šachy na ZŠ

 V říjnu 2007 vznikl na ZŠ a MŠ Horní Stropnice (dále jen ZŠ) šachový kroužek. Zájemci z řad školní mládeže se začali seznamovat s organizovaným šachem. Nejdříve se naučili pravidla, následovala taktika, koncovky a rozehry, a ti nejpilnější začali chápat, co je to strategie. Mladí šachisté odehráli desítky turnajů na místní, okresní i krajské úrovni.

Tereza Gondeková dokonce v roce 2009 postoupila na mistrovství Čech v šachu. Zúčastnila se, ale potvrdilo se, že z mnoha důvodů je zatím naší nejvyšší metou co nejlepší umístění na krajské úrovni. Ale ani to není naším hlavním cílem. Důležité je, abychom naučili co nejvíce dětí hrát šachy tak, aby měly radost ze hry a vážily si soupeře. Vše ostatní (rozvoj osobnosti a úspěchy v turnajích) se při pilném tréninku dostaví.  Členovi šachového kroužku, který navštěvuje tréninky pravidelně a dosáhne vědomostí a dovedností potřebných pro hru na úrovni čtvrté výkonnostní třídy, je nabídnuto členství v Šachovém oddílu Hraničář Horní Stropnice (dále jen ŠO). V případě že rodiče odevzdají vyplněnou přihlášku, stane se dotyčný po zaplacení členského příspěvku členem ŠO. Výhodou členství v šachovém oddílu je, že má takto evidovaný hráč či hráčka právo účastnit se nejrůznějších šachových turnajů. Dopravu zajišťuje a hradí ŠO. V průběhu šachového turnaje je kromě dozoru nad soutěžícími poskytována šachovými trenéry i kvalifikovaná rada. Po získání výkonnostní třídy je takto úspěšný šachista či šachistka po dohodě s rodiči registrován v Šachovém svazu ČR. Registrovaní šachisté mají přednostní právo účasti na jednotlivých šachových turnajích včetně uvede-ných výhod (doprava, startovné, rozbory partií). Uvedenou podporu jednotlivým mladým šachistům si můžeme dovolit díky finanční podpoře, kterou nám pravidelně poskytuje Obec Horní Stropnice.  V průběhu uplynulých pěti let prošlo šachovým kroužkem 6 mladých šachistek a 21 začínajíc šachistů. V současné době navštěvuje šachový kroužek sedm chlapců a dvě dívky. V ŠO jsou z těchto mladých šachistů registrováni tři chlapci a jedna dívka. Členy Šachového svazu ČR jsou dva chlapci a jedna dívka. Předsedou ŠO je pan Jan Flieger. Trenérem mládeže je pan Vilibald Rolínek, od ledna 2013 pan František Rolinek.  Důkazem, že se poctivá práce (šachový trénink) vyplatí, je letošní Přebor škol v šachu 2013 – krajské kolo – Jižní Čechy. Na konci ledna 2013 se sjelo v Českých Budějovicích 234 šachistů ze základních a středních škol. Pozornost budeme ale věnovat kategorii 1. – 5. třídy základních škol, kde nás reprezentovalo družstvo ve složení Dominik Rolinek, Josef Šulista, Jan Jindra a Lucie Rolinková. V přívětivém prostředí Filosofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích nastoupilo v uvedené kategorii 16 šachových družstev ze 14 základních škol.  Naše družstvo skončilo na vynikajícím čtvrtém místě, bod a půl za družstvem ZŠ Oskara Nedbala České Budějovice. První místo suverénně bez jediné prohry vybojovalo družstvo ze ZŠ a MŠ Kubatova České Budějovice. Druhé místo obsadila ZŠ Veselí nad Lužnicí. Další podrobné in-formace můžete shlédnout na http://chess-results.com/tnr91130.aspx?art=0&lan=1&wi=821.  

Z našeho družstva podala vynikající výkon Lucie Rolinková, která hrála na čtvrté šachovnici. Uhrála 4,5 bodu ze šesti možných. Velmi dobrý výkon podal na první šachovnici, kde hrají nejsilnější hráči, Dominik Rolinek (3,5 bodu ze šesti možných). Jindra Jan, který daleko větší pozornost než šachům věnuje kopané, vybojoval na třetí šachovnici solidních 2,5 bodu ze šesti možných. Nejtěžší úlohu měl Josef Šulista. Jako začínající šachista teprve sbírá zkušenosti. Navíc hrál na druhé šachovnici, kde se body získávají poměrně obtížně. Jeho bod a půl ale pro družstvo bylo přínosem.  Všichni naši reprezentanti hráli s velkým nasazením a snažili se podat co nejlepší výkon. Velmi úspěšně reprezentovali naši školu, a proto jim děkujeme.

 Vilibald Rolínek