Projektový den v Kaplici

 Dne 15. 11. 2012 většina žáků ze VII. a VIII. třídy základní školy v Horní Stropnici navštívila v rámci projektu Školy pro venkov stejně staré spolužáky ze Základní školy Fantova v Kaplici.  Po příjezdu do Kaplice nás ve škole přivítal pan ředitel a provedl nás školou. Potom jsme si šli sednout do sborovny, kde nás jiný pan učitel seznámil s městem Kaplice.

 

Dostali jsme pracovní listy, které jsme vyplňovali během prezentace. Dozvěděli jsme se, že Kaplice leží na řece Malši a patří do okresu Český Krumlov, nadmořská výška je 537 m n. m.  Rozdělili jsme se do dvou skupin. Jedna skupina putovala po historických památkách Kaplice a druhá se zabývala biologickými a zeměpisnými informacemi.  Historická skupina se vydala na kaplické náměstí, zde jsme si ukazovali zásadní změny, které se odehrály za posledních pár let. Podívali jsme se i do místního kostela. Zhlédli jsme oltář s broušenými kamínky. Oltář je rozdělen na pět částí, poslední byla objevena nedávno zazděná nečekaně tenkou vrstvou zdiva. Dále jsme si prohlédli oltář sv. Anny, kde jsme objevili dvě pozlacené lebky, těch je v Čechách jen 16, a také klíční kosti známých českých panovníků.  Biologická a zeměpisná skupina měla první zastavení u památného stromu jilmu habrolistého, který je v centru Kaplice. Kaplické žákyně nám o něm řekly pár zajímavostí a rozdaly nám pracovní listy, kde jsme měli zakroužkovat správné odpovědi. Další zastavení bylo v parku, kde jsme objevili tři sochy. Měli jsme využít svou fantazii a říct, co nám sochy připomínají. Třetí zastávka byla u řeky Malše pod mostem, který byl pomalovaný jako duha. Dozvěděli jsme se, že u řeky Malše jsou zříceniny hradů, např. Pořešín. U mostu stály i kameny, ty jsme objevili i na záložkách, které jsme dostali od kaplických žáků. Nakonec nás žáci zavedli na Suchý vrch, což je kopec, na němž si každá kaplická třída zasadila svůj strom a chodí o něj pečovat.  Obě skupiny se opět sešly ve škole, kde nás pohostili čajem. Ještě čekal některé naše žáky turnaj ve stolním tenise. Náš spolužák Tomáš Kořínek se umístil na krásném druhém místě.  Kaplická škola byla moc zajímavá a krásná. Už se připravujeme a těšíme na jejich návštěvu u nás. Adéla Zemanová a Tereza Gondeková, VIII. třída