Němčina v MŠ

Ve školním roce 2012/13 je zařazena naše mateřská škola do projektu Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a dospělých. Chlapci a děvčata z druhé třídy MŠ se pravidelně při dopoledních činnostech zabývají výukou německého jazyka.

Po prvním čtvrtletí seznamování se s cizím jazykem se naše děti dokáží německy pozdravit, správně označovat členy rodiny, znají názvy barev, při hře ve vybavené prodejně nakupují ovoce a zeleninu. Slovní zásobu nových pojmů se učíme a zároveň si ji udržujeme pomocí rytmických říkanek a písniček.

Předškoláci mají možnost pokračovat ve výuce německého jazyka i v naší základní škole.

Magda Mikšovská