35 let nové školy Horní Stropnice 20. 10. 2012

Při této příležitosti byli pozváni bývalí pracovníci školy na setkání s kolegy, kteří zde působí nyní. Akce se uskutečnila ve spolupráci se zřizovatelem, OÚ Horní Stropnice. Na přípravě i uskutečnění akce se podíleli pracovníci školy, školky i obecního úřadu. Každý odvedl ke zdaru setkání podle svých sil a možností velký kus práce.

 

Hosty vítal pan ředitel školy PaedDr. Jaroslav Baláš, spolu s ním i živá hudba Sunny band. Poté si přítomní poslechli výstižné projevy pana starosty Václava Kučery a ředitele školy o tom, co se za uplynulé roky podařilo. Sluníčko – školní pěvecký sbor – pod vedením Mgr. Víta Golombka potěšilo pěknými písničkami. Zájemci se mohli podívat po škole, navštívit OÚ i MŠ (bývalá škola), kde mnozí začínali. Tuto exkurzi uskutečnili díky vstřícnosti vedení těchto zařízení. Po pozdním obědě už pokračovala volná zábava.  Teď snad jen několik jmen účastníků – pro pamětníky. Začínali zde svou učitelskou dráhu před více než 50 lety: Václav Vonášek, Marta Ziegelbauerová (dříve Dufková), Anna Turková (Kosobudová), Jaroslava Slívová (Klímová), Václav Marek, manželé Břehovští i Vančurovi a mnozí další. A odkud přijeli? Z Horní Plané, Chotovin u Tábora, Brna, Jindřichova Hradce, Horšovského Týna, Písku, Českých Velenic, Ledenic, Českých Budějovic …

Sešlo se nás něco přes 80, omluvilo se 34. Za všechny připomeneme dopis paní učitelky Anežky Štanglové. Cituji: Vzhledem ke svému věku (téměř 98 let) a zdravotnímu stavu se nemohu zúčastnit setkání, ale v duchu jsem s Vámi.  Doufáme, že tato akce znovu ukázala, jak se naše obec mění k lepšímu. Slovy jedné účastnice: „Kde je ta ves, kde jsem před 50 lety začínala? Máte tu teď pěkné městečko.“

Jana Drboutová, Daniela Benešová, Radka Červenková