Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Nejstarším chlapcům pan Šafránek upevnil tento přístroj v malém provedení na záda a kluci si tak mohli vyzkoušet chůzi se zátěží po betonové rovině. Někteří se odhodlali a nechali si nasadit na hlavu velkou kuklu, která je nutná při likvidaci vos. Asi největší zájem byl o hasičská auta stojící venku. Celá skupina malých i velkých dětí nastoupila po schůdkách do auta. Kdo chtěl, na minutku si sedl, pak u protějších dveří jsme my dospělí pomáhali chlapcům i děvčátkům vystoupit. Potom nám velitel SDH ukazoval, co všechno se skrývá v bočních prostorech tohoto vozu. Děti byly nadšené, vždyť máme v naší nejstarší věkové skupině už sedm budoucích dobrovolných hasičů. Na závěr nás pí. Kusáková vyfotila, my jsme poděkovali a vrátili se na zahradu MŠ.
Magda Mikšovská