Na začátku druhého pololetí dostali žáci osmé třídy nabídku zúčastnit se výtvarné soutěže, jejíž hlavní výhrou byla jízda za volantem autobusu.

Soutěž vyhlásila dopravní společnost StiBus a požadavkem k účasti na soutěži bylo nakreslit autobus s logem dané firmy. Vzhledem k tomu, že se soutěže zúčastnilo přes sedmdesát dětí z pěti různých škol, rozhodlo se vedení společnosti uspořádat pro děti den plný aktivit zaměřený na bezpečnost v silničním provozu. I naši osmáci dostali na tuto akci pozvánku a jako bonus mohli s sebou vzít další děti z jiných tříd. A tak se vydali žáci osmé třídy spolu se sedmáky, šesťáky i několika páťáky na hravé dopoledne se společností StiBus, kde na ně čekalo nejen mnoho zábavy, ale také spousta úkolů, které žáky poučily o tom, jak se bezpečně chovat v silničním provozu a došlo i na jízdu autobusem v roli řidiče.

Všichni žáci se vrátili z akce velmi nadšení. Dokladem toho jsou přiložené krátké reflexe žáků.

Mgr. Anna Mášová


V pátek 26. 5. 2017 se V., VI., VII. a VIII. třída vydaly na dopravní hřiště v Českých Budějovicích. Naší vstupenkou byl propracovaný obrázek autobusu.
Byla tam pro nás připravena různá stanoviště, na kterých jsme plnili zajímavé úkoly, např. skládání autobusu, řešili jsme testy, jak se chovat na silnici, mohli jsme navlékat korálky, barvili jsme keramiku atp. Někdo si dokonce vyzkoušel, jak se řídí autobus.
Nebýt osmáků, takový pěkný den bychom nezažili. Děkuji jim.

Zuzana Zakuciová, 5. třída


Dne 26. 5. 2017 jsme spolu se 6., 7. třídou a čtyřmi děvčaty z 5. třídy navštívili dopravní hřiště v Českých Budějovicích, na které byl vstupenkou náš výkres autobusu. Výkres jsme vytvářeli na hodině výtvarné výchovy se slečnou učitelkou Mášovou. Odjezd do Budějovic byl v 9:20.
Když jsme přijeli na místo, měli jsme možnost řídit autobus s pomocí pana řidiče. Poté všichni dostali kartičky, na které jsme získávali razítka posbíraná na různých stanovištích jako odměnu za splněný úkol. Například jsme odpovídali na otázky ohledně dopravy a bezpečnosti silničního provozu, nebo jsme skládali origami. Po vyplnění kartičky razítky jsme společně vyrazili ke škole, kde jsme za účast dostali drobné odměny.
Výlet jsme si užili a děkujeme slečně učitelce Mášové, že jsme se mohli této akce zúčastnit.

Radka Zemanová, 8. třída


Dne 26. 5. 2017 jsme se pomocí našich nakreslených vstupenek vydali na dopravní hřiště v Českých Budějovicích, kde jsme strávili Den se StiBusem.
Tentokrát se nekonala jízda na kole, ale plnění pěti úkolů, které nebyly tak snadné, zato velmi zábavné. Ve volném čase byla možnost se projet na kárách a také řídit autobus. Velkým zážitkem pro nás bylo nejen plnění úkolů, ale také, když nás paní učitelky vezly v autobuse.
Pátek byl velmi zábavný a my všichni jsme si ho moc užili. Děkujeme za pěkný den a za dárky, které jsme od StiBusu dostali.

Eva Wagnerová, 6. třída