V měsíci březnu tohoto roku pro děti z naší mateřské školy začala soutěž Zvonek z Novohradských hor 2017, a to výtvarným oborem. Děti malovaly a kreslily ve volných chvílích obrázky na téma „Stroje“. V místním kole vybraly pí. učitelky pět obrázků, které postoupily do oblastního kola, jež se konalo v MŠ v Benešově nad Černou. Zde poté odborná porota vybrala vítězné obrázky, jejichž autoři byli odměněni.


Oblastní kolo v oboru zpěv pořádala naše škola v měsíci dubnu. Do auly základní školy se ve středu 19. 4. sjelo přes 30 dětí z okolních mateřských škol, aby předvedly svá pěvecká vystoupení. Všem se vystoupení povedla, a proto byly odměněny všechny zúčastněné děti.
Soutěž byla ukončena v měsíci květnu v Nových Hradech oborem recitace. Zároveň se konalo i závěrečné kolo, kde byla vystavena nejlepší díla z výtvarné soutěže a předvedli se zde i nejlepší „zpěváčci“.
Děkujeme pí. Hokrové za pozvání do této soutěže, dále bychom chtěli poděkovat obci Horní Stropnice, která nám poskytla finanční podporu při pořádání oblastního kola ve zpěvu. Díky této podpoře děti dostaly bohaté ceny a pro všechny zúčastněné bylo připraveno pohoštění.
Dále děkujeme všem dětem, které reprezentovaly naši mateřskou školu ve výše jmenovaných oborech soutěže. Za odměnu se zúčastní pobytu ve wellness oáze v hotelu Rezidence Nové Hrady.

Mgr. Jana Vondráčková
ZŘŠ MŠ