Dne 19. 5. 2017 jely děti z naší mateřinky na výlet za kamarády do mateřské školy v Harbachu. Cesta autobusem rychle ubíhala a za necelou půlhodinku jsme byli u budovy základní školy, kde hned vedle ní, v přistavěném areálu, pobývají děvčata a chlapci z naší partnerské mateřské školy.
Po přivítání jsme si prohlédli všechny prostory uvnitř. Prohlídka začala u nejmladších dětí.

Naši kluci zkoumali v kuchyňce kamna, stavebnice, se kterými si na koberci hrála dvouletá batolata. Ve třídě starších dětí zaujal nejvíce domeček v odděleném prostoru, děvčátka zvědavě nahlížela do mikrovlnné trouby v kuchyňce a v dalším hracím koutku na nás vykukovaly dřevěné díly hradu.
Poté jsme se všichni odebrali do tělocvičny. Každá skupina předvedla naučené písně a tanečky
v jazyce, se kterým se seznamovala po celý školní rok. Také jsme si společně zahráli pohybovou hru a při ní opakovali názvy částí těla.
Na školní zahradě byla pro všechny účastníky připravena dopolední svačinka. Po občerstvení si začali všichni dohromady hrát. Děti se zaujetím zkoumaly pumpu u pískoviště. A jaké bylo překvapení našich kluků, když začala téci voda a tekla pořád. Když ne z pumpy, tak z hadice. Po celou dobu byla obsazena místa u této atrakce, neustále si někdo nabíral vodu do kyblíčku, myl si dlaně, přelíval tekutinu do umělohmotných lahví. Z mokrého písku kuchaři vytvářeli kuličky, knedlíky a bábovky. Když zahlédli chlapci malou čtyřkolku, čekali na příležitost si také zajezdit. A dočkali se. Bylo zajímavé pozorovat děti obou škol, jak si postupně dohromady hrály.
Sluníčko celé dopoledne pěkně hřálo, společný pobyt venku byl obohacující pro všechny účastníky. Chlapci a děvčátka si ještě stačili zajezdit po široké klouzačce, nahlédnout do domečku s hračkami a zhoupnout se na houpačce. Před odjezdem jsme předali kamarádům vyrobené papírové kočičky, vyfotografovali jsme se a poděkovali za příjemný pobyt v harbašské školce.
Náš výlet se vydařil a děti si odvezly hezké zážitky. Děkuji nejen paní Mgr. Vlastě Křičkové, která nám pomohla s organizací této návštěvy do Rakouské repupliky, ale i Mgr. Janě Vondráčkové, která nás také doprovázela a pořídila veškerou dokumentaci.

Magda Mikšovská