Ve čtvrtek 4. května žáčci 2. třídy navštívili Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia v Českých Budějovicích, aby se dozvěděli, jak se žije v mraveništi. Vyrazili jsme v 8 hodin ráno od školy a již pohledy na jarní krajinu z okének autobusu vyvolávaly v dětech nadšení.

Nejinak tomu bylo po příjezdu do cíle, kde se děti velmi aktivně zapojovaly do programu vedeného lektorkou programu Život v mraveništi. Na začátku byly děti seznámeny s průřezem mraveniště, aby viděly, kolik různých chodbiček a komůrek skrývá. Druháci vůbec nedělali ostudu a předvedli, že s mravenci již mají hojné zkušenosti a taktéž o nich leccos ví. Dokázali vyjmenovat různá „povolání“, která mravenci musejí vykonávat, aby v mraveništi vše klapalo. Dozvěděli se, čím vším se mravenci živí, nakrmili „larvu“ a taktéž si vyzkoušeli, jak těžké je pro staré mravenečky shánění potravy ve světě plném nástrah a nebezpečí. Zkusili si i spolupráci při nálezu velkého jedlého pokladu v podobě housenky. Na závěr si pak, rozděleni do skupinek, vyrobili za pomoci lepidla, jehličí a vlastních obrázků mravenců, larev a ukořistěné potravy, krásný obrázek mraveniště. 

Mgr. Lenka Dušková, tř. učitelka 2. třídy