V pátek 7. dubna 2017 jsme se zájemci z druhého stupně základní školy a pěveckého sboru Sluníčko navštívili večerní představení opery Jihočeského divadla, muzikál, Zpívání v dešti.

Návštěva divadla byla pro nás pro všechny velkým zážitkem. Celkovou vznešenou kulturní atmosféru, jakou lze v divadle nasát, umocnily vynikající výkony současných muzikálových špiček Jana Kříže, Marie Křížové či Jana Revaie, kteří se představili v hlavních rolích. Bezpochyby nás velmi pobavily i další postavy v podání stálých herců opery Jihočeského divadla. Nepochybně nás nejvíce večer bavila Kateřina Šildová, která by si svým ztvárněním postavy Liny Lamontové zasloužila nejedno ocenění. Její výkon je opravdu obdivuhodný.

Celkovou atmosféru potom umocňovala živá hudba linoucí se z orchestřiště, kam jsme měli možnost o přestávce nahlédnout. Také pro mnohé návštěvníky z naší malé divácké skupiny bylo zajímavým postřehem, kolik lidí se na inscenaci podílí přímo během představení, ať už šlo o sbor, balet, mistra zvuku či techniky, kteří mají za úkol v průběhu představení měnit scénu.

Jistě všichni zúčastnění dají za pravdu, že zájezd to byl vydařený. Koneckonců jsou toho důkazem stále znějící oblíbené hlášky z viděné divadelní hry, které se linou nejen mezi žáky, ale i mezi pedagogy.

Mgr. Anna Mášová