Dne 23. 3. 2017 zavítali žáci první třídy základní školy k nám do mateřské školy k předškolákům. Společně jsme si připomněli, že v měsíci březnu mají knihy svátek. Ale na co jsme se nejvíce těšili? Chtěli jsme si poslechnout, jak už dovedou chlapci a děvčata číst. Každý školák nejdříve předvedl, jak dokáže přečíst několik vět z připravené bajky. Pak jsme společně vymýšleli slova začínající na předem určené hlásky.

Abychom si hlásku dokázali také představit nejenom ouškem, poskládali jsme ji na velkou čtvrtku na koberci pomoci víček. Pak už si děti prohlížely obrázky ze známých pohádek a skládaly puzzle. Na závěr si všichni ještě ve třídě hráli.

Setkání s našimi kamarády ze školy rychle uteklo, a tak jsme poděkovali panu učiteli Mgr. Měchurovi, chlapcům a děvčatům za návštěvu a pěkné ukázky čtení.

Magda Mikšovská