Ve středu 15. března 2017 se v základní škole Horní Stropnice uskutečnilo první kolo zájmové umělecké soutěže Zvonek z Novohradských hor, a to v recitaci. Soutěžilo celkem 43 dětí od první až po devátou třídu.

Soutěž byla rozdělena do pěti kategorií podle věku recitátorů. Každý účinkující si připravil jeden text zpaměti (poezii či prózu).
Výkony soutěžících posuzovala tříčlenná porota složená z učitelek základní školy. Všichni žáci předvedli velmi dobré výkony. Každý z nich si odnesl sladkou odměnu, vítězové i drobné dárky. Soutěž sledovalo velké množství příznivců a diváků.
Recitátoři, umístění na prvních třech místech v každé kategorii, kromě nulté (I. třída), postupují do dalšího kola, které se uskuteční ve středu 22. 3. 2017 v Malontech.
Velký dík patří všem zúčastněným žákům, všem učitelům, kteří připravovali své svěřence a i ostatním, kteří se podíleli na průběhu soutěže. Děkuji také našemu panu řediteli PaedDr. Jaroslavu Balášovi, který se ujal úvodního slova a v neposlední řadě Obci Horní Stropnice za peněžitý dar na zakoupení cen do soutěže.
Mgr. Jana Rosecká