V pátek 20. ledna do naší školy přijela paní Kateřina Šímová, která prezentovala program o Evropské unii. Žáci v rolích vyslance dané země popisovali její zajímavosti i důležité znaky. Nenásilnou formou se seznámili se zeměmi Evropské unie. Závěrečná soutěž byla shrnutím nabytých vědomostí.


Zbyněk Drbout