Děti z Harbachu v Horní Stropnici
Školy pro venkov, CZ.1.07/1.1.10/02.0037
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z Harbachu v Horní Stropnici
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko...

Číst dál...
Zvonek z Novohradských hor - místní kolo, zpěv
Den Země 2018
Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Předškoláci na návštěvě Domu pro seniory Horní Stropnice
Návštěva Lince
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Stejně jako se soutěže Zvonek z Novohradských hor účastnily děti v recitační
a pěvecké části, došlo i na výtvarný projev. Letošním tématem byla voda. Není to téma jednoduché, nicméně naši žáci se ho s vervou chopili a některé nápady, zejména trojrozměrného provedení, byly naprosto vynikající.
Děti, které se chtěly soutěže zúčastnit, byly na počátku dubna seznámeny s tématem a měly celý měsíc na jeho zpracování. Na rozdíl od předchozích ročníků jsme dětem umožnili pracovat na svých výkresech i v rámci hodin výtvarné výchovy.

Přesto se ale našly takové, které se svým pracem věnovaly i ve svém volném čase doma. Na konci měsíce dubna bylo školní kolo soutěže uzavřeno a všechna díla byla vystavena ve školní chodbě vedoucí do jídelny, aby se jimi mohly potěšit i oči nesoutěžících dětí, případně veřejnosti.
Dne 3. května 2016 proběhlo hodnocení komise ve složení: Mgr. Jana Míšková, Mgr. Romana Hofmannová a Mgr. Naděžda Smirnovová; a byla vybrána a oceněna 3 nejlepší díla v každé kategorii, kromě kategorie nepostupové, tedy první třídy, a čtvrté kategorie, ve které byly pouze dvě soutěžící. Všechny děti, které se neumístily na stupních vítězů, byly odměněny za účast v soutěži sladkou drobností a upomínkovým listem. Ceny na 1. – 3. místě byly sponzorovány naší školou a jednalo se o potřeby pro mladé výtvarníky.

Výsledky školního kola výtvarné části Zvonku z Novohradských hor:

• I. kategorie
1. místo: Eliška Kučerová (III. třída)
2. místo: Jana Šabatková (II. třída)
3. místo: Alena Vokolková (II. třída)

• II. kategorie
1. místo: Matěj Červ (IV. třída)
2. místo: Ilona Kvasníková (V. třída)
3. místo: Marek Mikeš (V. třída)

• III. kategorie
1. místo: Alžběta Müllerová (VI. třída)
2. místo: Štěpánka Kuželová (VII. třída)
3. místo: Jan Gloznek (VII. třída)

• IV. kategorie
1. místo: Tereza Golombková (VIII. třída)
2. místo: Lucie Morongová (VIII. třída)

Dne 11. května 2016 proběhlo oblastní kolo soutěže Zvonek z Novohradských hor v Nových Hradech. Sešly se práce dětí ze základních škol v Benešově nad Černou, Malontech, Českých Velenicích, Rapšachu, Nových Hradech a Horní Stropnici. Po nelehkém posuzování komise složené ze zástupců jednotlivých škol se v tomto kole umístily dvě naše žačky, a to Alžběta Müllerová, která získala 1. místo ve III. kategorii, a Tereza Golombková, která obsadila 2. místo ve IV. kategorii. Zvláštní cenu pořadatele získala naše škola a škola v Benešově nad Černou za trojrozměrná díla, která byla jinak nepostupová. Jednalo se o práce Jany Šabatkové, Elišky Kučerové a Matěje Červa.
Chtěla bych poděkovat všem zúčastněným, dětem za jejich tvůrčí přístup
a inspirativní nápady, příslušným pedagogům za rady a trpělivé vedení, vedení školy
a obecnímu úřadu za pěkné ceny pro soutěžící.
Mgr. Naděžda Smirnovová