Děti z Harbachu v Horní Stropnici
Školy pro venkov, CZ.1.07/1.1.10/02.0037
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z Harbachu v Horní Stropnici
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko...

Číst dál...
Zvonek z Novohradských hor - místní kolo, zpěv
Den Země 2018
Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Předškoláci na návštěvě Domu pro seniory Horní Stropnice
Návštěva Lince
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Ve dnech 28. a 29. dubna jsme realizovali již 21. ročník oslav Dne Země na naší škole. Tradičně jsme pracovali a bavili se.
Práce byla letos velmi obtížná. Stahovali jsme vyřezané lísky ve stráni na levém břehu Stropnice v Terčině údolí. I když byl terén velmi náročný a materiál nepoddajný, zhostili jsme se úkolu dobře. Nikdo se nezranil a alespoň trochu jsme přispěli ke kráse místní pamětihodnosti. Děti z Rychnova pracovaly pod vedením pana Ing. Vaněčka ve své obci.


V pátek při zábavných aktivitách byly děti rozděleny do šesti smíšených družstev. Žáci 9. třídy byli jejich vedoucími. V jednom případě tíha vedení přešla na zástupkyni vedoucího, žákyni 8. třídy. Uspěla, a také její družstvo pracovalo bezvadně.
Tradiční zábavnou aktivitou bývají pohybové hry. Letos družstva sehrála zápasy ve vybíjené a soutěžila v několika pohybových aktivitách s míčem.
Přírodovědné a ekologické aktivity jsme věnovali velkým šelmám vyskytujících se na území ČR. Děti vybíraly a třídily fotografie a informace o životě rysa, medvěda a vlka. Zahrály si hru ze života rysího mláděte. Svými rozhodnutími ovlivňovaly výsledek hry. Většina našich „rysích mláďat“ náročný den s nástrahami přežila.
Novinkou letos byla návštěva muzea Sýpka. Ve spolupráci s paní Urbánkovou jsme mohli prostory aktivně využít. Děti se seznámily s jednotlivými obilninami, přiřazovaly informace o obilkách a využití obilnin, odhadovaly kolik je 100g osiva žita a pohanky, seznamovaly se s pojmy jako je panák, žebřiňák, pohrabice, povříslo a dalšími pojmy dříve běžně používanými. Vyzkoušely si bosochodku. Nejmladší žáci připravovali pod vedením paní Urbánkové houstičky.
Aktivitu v Sýpce jsme mohli realizovat také díky pochopení Obecního úřadu v Horní Stropnici, který naši brigádnickou práci v Terčině údolí ocenil zaplacením vstupného do muzea pro všechny žáky školy.
Závěr zábavného dne byl mimořádný. Slavnostní otevření nové sprinterské dráhy a doskočiště. Díky nadaci ČEZ a Obecnímu úřadu v Horní Stropnici byla na školním hřišti vybudována běžecká dráha s umělým povrchem a kvalitní bezpečné doskočiště.
Slavnostní otevření zahájily naše malé mažoretky. Bylo to jejich první vystoupení na veřejnosti, které secvičily pod vedením paní učitelky Míškové. Čestným hostům jsme nabídli vlastnoručně upletené a v peci upečené houstičky a děti otestovaly dráhu štafetovým během družstev.
K pěkným zážitkům jistě pomohlo i počasí, které nám přálo a přístup starších žáků, kteří už zvládnou vedení týmu a dovedou se nadchnout pro věc. Všem učitelům a žákům děkuji.
Mgr. Helena Balášová