Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Dne 5. 5. 2016 se šly podívat předškolní děti z naší mateřské školy na farmu
k p. Vejčíkovi do Dlouhé Stropnice. Prohlídka začala na dvorku, kde se v chlévě v ohrádce krčilo padesát malinkých housátek. Posléze jsme navštívili ovčín.

Tam se chlapcům a děvčatům líbilo nejvíce. Mohli si prohlížet ovečky s malými jehňátky, a dokonce si je pohladit nebo i pochovat. Na procházce po poli jsme pozorovali velkého býka a krávy s telátky. Za pozvání na farmu a vyprávění p. Ing. Vejčíkovi děkujeme.


Magda Mikšovská