Děti z Harbachu v Horní Stropnici
Školy pro venkov, CZ.1.07/1.1.10/02.0037
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z Harbachu v Horní Stropnici
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko...

Číst dál...
Zvonek z Novohradských hor - místní kolo, zpěv
Den Země 2018
Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Předškoláci na návštěvě Domu pro seniory Horní Stropnice
Návštěva Lince
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

I tento rok se naše mateřská škola zúčastnila všech tří oblastí soutěže Zvonek z Novohradských hor. Celé to pro nás začalo místním kolem v oboru recitace, které se konalo na začátku března v II. třídě mateřské školy. Pět dětí postoupilo do oblastního kola. Na konci března tyto děti vyrazily s pí. učitelkou Mikšovskou do zámku na Nové Hrady, kde předvedly svá vystoupení spolu s dětmi z šesti mateřských škol. Všechny přednesy byly opravdu povedené.


Poslední den v měsíci březnu jsme v naší mateřské škole pořádali místní kolo v oboru zpěv. Děti zpívaly písničky podle svého výběru a opět postoupilo pět dětí do oblastního kola. To se tentokrát konalo v polovině dubna v aule naší základní školy. Zde se předvedlo dohromady 25 dětí z pěti mateřských škol. Ve výborné atmosféře všichni předvedli krásná vystoupení.
Během měsíce dubna kreslily a malovaly děti obrázky na téma „voda“. Na začátku května vybraly pí. učitelky pět obrázků, které poslaly do Mateřské školy Benešov nad Černou. Tam porota vybrala z každé školy tři obrázky, které budou vystaveny na zámku v Nových Hradech.
Děkujeme všem, kteří podpořili konání místních kol a oblastního kola v naší mateřské škole, a také děkujeme těm, kteří se zúčastnili, hlavně Lucii Kubíčkové, Eleně Vejčíkové, Marku Mošnerovi, Davidu Krejčímu, Janu Boháčovi, Aněžce Kučerové, Michaele Maršálkové, Jiřímu Spálenkovi a Tereze Blehové, kteří naší mateřskou školu reprezentovali v oblastních kolech.

Mgr. Jana Vondráčková