Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko...

Read more
Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Ve středu 8. 4. 2015 žáci druhé třídy navštívili místní knihovnu. Paní knihovnice si pro děti připravila několik aktivit. Druhou vyučovací hodinu se žáci seznámili s knihami od Josefa a Karla Čapka, Ondřeje Sekory, prohlédli si knihy s ilustracemi Edity Plickové, Heleny Zmatlíkové, Josefa Lady.

Nakonec si zasoutěžili a naučili se hádanku z knihy od Františka Hrubína.
Dětem se v knihovně líbilo. Já doufám, že se sem opět vrátí, ne v rámci vyučování, ale z vlastního popudu a vnitřní motivace.
Mgr. Marie Petrášová