Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

 Letošní školní rok jsme zakončili tradičně. První hodinu žáci obdrželi vysvědčení od svých třídních učitelů. Mezitím každou třídu navštívili naši deváťáci, kteří se osobně rozloučili se všemi žáky a učiteli. 

Druhou vyučovací hodinu jsme se odebrali do auly, kde pan ředitel udělil jednu důtku ředitele školy a mnoho pochval.

Žáci IX. třídy se poté rozloučili proslovem, poděkováním a předáním dárku svému třídnímu učiteli panu Kroupovi a závěrečným videem. Nakonec procházeli na chodbě špalírem, utvořeným všemi žáky a učiteli, přímo ke svému třídnímu učiteli a panu řediteli, kde obdrželi vysvědčení a pamětní listinu. Posledním zvoněním na zvon pak opouštěli naši školu.
Přeji všem deváťákům šťastný krok do nového života, ať se jim daří a rádi na nás vzpomínají!

Mgr. Ivana Vyroubalová