Děti z Harbachu v Horní Stropnici
Školy pro venkov, CZ.1.07/1.1.10/02.0037
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z Harbachu v Horní Stropnici
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko...

Číst dál...
Zvonek z Novohradských hor - místní kolo, zpěv
Den Země 2018
Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Předškoláci na návštěvě Domu pro seniory Horní Stropnice
Návštěva Lince
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

 Letošní školní rok jsme zakončili tradičně. První hodinu žáci obdrželi vysvědčení od svých třídních učitelů. Mezitím každou třídu navštívili naši deváťáci, kteří se osobně rozloučili se všemi žáky a učiteli. 

Druhou vyučovací hodinu jsme se odebrali do auly, kde pan ředitel udělil jednu důtku ředitele školy a mnoho pochval.

Žáci IX. třídy se poté rozloučili proslovem, poděkováním a předáním dárku svému třídnímu učiteli panu Kroupovi a závěrečným videem. Nakonec procházeli na chodbě špalírem, utvořeným všemi žáky a učiteli, přímo ke svému třídnímu učiteli a panu řediteli, kde obdrželi vysvědčení a pamětní listinu. Posledním zvoněním na zvon pak opouštěli naši školu.
Přeji všem deváťákům šťastný krok do nového života, ať se jim daří a rádi na nás vzpomínají!

Mgr. Ivana Vyroubalová