Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

V pátek 13. 6. 2014 navštívili naši mateřskou školu partneři z předškolního zařízení Harbachu. Uskutečnilo se poslední setkání dětí, které se seznamovaly s cizím jazykem v projektu, jenž probíhal dva roky a tento školní rok byl ukončen.

O dětech z druhé strany hranic jsme dlouho mluvili, na jejich příjezd jsme se těšili a pilně připravovali.

Tentokrát přijely obě třídy chlapců a děvčat s celým personálem a jejich rodiči. Brzy ráno jsme nazdobili altánek pomalovanými záclonkami a doprostřed jsme postavili stolek na svačinku. Před půl devátou se otevřela vrátka a na zahradu vešli očekávaní přátelé z Rakouska. Po krátkém přivítání začal dopolední program, který byl zcela v naší režii.
Předškoláci nastoupili před altán na chodník a zazpívali písničky a předvedli naučené tanečky v německém jazyce. Abychom překonali počáteční ostych, pozvali jsme do kruhu žáky, kteří seděli u svých maminek. Společně jsme si zahráli hru „Alle roten Blumen kommt zu mir…“ Poté se všichni nasvačili. Dětská očička koukala na medové řezy, perník s rozinkami, rohlíky se sýrem, bábovky, zákusky, nakrájené melouny a na jablka. K pití se podávala ovocná šťáva a pro dospělé chystala slečna učitelka Vondráčková během celého dopoledne kávu. Každý si vybral, na co měl chuť. Chuťových lákadel bylo hodně, jenom na promazané rohlíky nám již místo v bříšku nezbývalo.
Posilněni jsme se pustili do společných her. Nejvíce se naši kamarádi zabývali chytáním papírových rybiček na magnetky. Radostné zážitky byly pozorovány při lovení perel z vody. Pak jsme se všichni šli schovat před sluníčkem do budovy. Prohlídka začala ve třídě u pí učitelky. Vaněčkové, kde si již ti nejmenší nějakou chvíli hráli, aby se na zahradě nepletli mezi ostatními. Ve třídě to zašumělo jako v úle. O poschodí výš se našim dospělým hostům líbila ložnice plná lehátek. To proto, že v jejich školním zařízení se nechodí po obědě odpočívat, a tudíž malé postýlky nemají. V předškolní třídě okamžitě vzbudil pozornost domeček. Děti běhaly nahoru, dolů, vykukovaly z okének a znova a znova. Pak jsme sestoupili do tělocvičny. Děti nejdříve zaregistrovaly terapeutický bazének plný míčků a velké polštáře na válení. Když jsme se zchladili a malí caparti vydováděli, vyšli jsme opět ven. Na zahradě si děti užívaly skluzavek, houpaček a her na pískovišti. A pak již nastal čas společného fotografování a loučení.
Děkuji svým kolegyním za pomoc při přípravě pohoštění pro tak velké setkání dětí, dále pí Šabatové, která obohatila svačinu darovanými zákusky a melouny. Jsem ráda, že celé dopoledne panovala pěkná atmosféra a dobrá nálada. Projekt IB KSP M00228 končí. Proto chci poděkovat zejména p. řediteli Balášovi a pí Kučerové, kteří od samého počátku tento projekt v jeho naplňování podporovali.

Magda Mikšovská