Děti z Harbachu v Horní Stropnici
Školy pro venkov, CZ.1.07/1.1.10/02.0037
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z Harbachu v Horní Stropnici
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko...

Číst dál...
Zvonek z Novohradských hor - místní kolo, zpěv
Den Země 2018
Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Předškoláci na návštěvě Domu pro seniory Horní Stropnice
Návštěva Lince
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

V pátek 13. 6. 2014 navštívili naši mateřskou školu partneři z předškolního zařízení Harbachu. Uskutečnilo se poslední setkání dětí, které se seznamovaly s cizím jazykem v projektu, jenž probíhal dva roky a tento školní rok byl ukončen.

O dětech z druhé strany hranic jsme dlouho mluvili, na jejich příjezd jsme se těšili a pilně připravovali.

Tentokrát přijely obě třídy chlapců a děvčat s celým personálem a jejich rodiči. Brzy ráno jsme nazdobili altánek pomalovanými záclonkami a doprostřed jsme postavili stolek na svačinku. Před půl devátou se otevřela vrátka a na zahradu vešli očekávaní přátelé z Rakouska. Po krátkém přivítání začal dopolední program, který byl zcela v naší režii.
Předškoláci nastoupili před altán na chodník a zazpívali písničky a předvedli naučené tanečky v německém jazyce. Abychom překonali počáteční ostych, pozvali jsme do kruhu žáky, kteří seděli u svých maminek. Společně jsme si zahráli hru „Alle roten Blumen kommt zu mir…“ Poté se všichni nasvačili. Dětská očička koukala na medové řezy, perník s rozinkami, rohlíky se sýrem, bábovky, zákusky, nakrájené melouny a na jablka. K pití se podávala ovocná šťáva a pro dospělé chystala slečna učitelka Vondráčková během celého dopoledne kávu. Každý si vybral, na co měl chuť. Chuťových lákadel bylo hodně, jenom na promazané rohlíky nám již místo v bříšku nezbývalo.
Posilněni jsme se pustili do společných her. Nejvíce se naši kamarádi zabývali chytáním papírových rybiček na magnetky. Radostné zážitky byly pozorovány při lovení perel z vody. Pak jsme se všichni šli schovat před sluníčkem do budovy. Prohlídka začala ve třídě u pí učitelky. Vaněčkové, kde si již ti nejmenší nějakou chvíli hráli, aby se na zahradě nepletli mezi ostatními. Ve třídě to zašumělo jako v úle. O poschodí výš se našim dospělým hostům líbila ložnice plná lehátek. To proto, že v jejich školním zařízení se nechodí po obědě odpočívat, a tudíž malé postýlky nemají. V předškolní třídě okamžitě vzbudil pozornost domeček. Děti běhaly nahoru, dolů, vykukovaly z okének a znova a znova. Pak jsme sestoupili do tělocvičny. Děti nejdříve zaregistrovaly terapeutický bazének plný míčků a velké polštáře na válení. Když jsme se zchladili a malí caparti vydováděli, vyšli jsme opět ven. Na zahradě si děti užívaly skluzavek, houpaček a her na pískovišti. A pak již nastal čas společného fotografování a loučení.
Děkuji svým kolegyním za pomoc při přípravě pohoštění pro tak velké setkání dětí, dále pí Šabatové, která obohatila svačinu darovanými zákusky a melouny. Jsem ráda, že celé dopoledne panovala pěkná atmosféra a dobrá nálada. Projekt IB KSP M00228 končí. Proto chci poděkovat zejména p. řediteli Balášovi a pí Kučerové, kteří od samého počátku tento projekt v jeho naplňování podporovali.

Magda Mikšovská