Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

 Zrak patří mezi nejdůležitější smysly, které máme, a proto nás dne 3. 6. 2014 navštívili pracovníci Tyflokabinetu České Budějovice, o. p. s. Zájemcům změřili zrak pomocí přístroje plusoptix A09. Díky tomuto přístroji, který má na sobě namalovaný obličej a pro větší upoutání pozornosti vydává zvuky, je vyšetření pro děti zábavou.

Ty poté jen pozorují obličej na přístroji po dobu dvou vteřin a přístroj vyhodnotí údaje z jejich očí.

Celkem bylo vyšetřeno 34 dětí z mateřské školy. U 27 dětí odpovídaly naměřené hodnoty věku a u sedmi dětí se objevily oční vady různého stupně. Protokoly o vyšetření jsme i s dalšími doporučeními předali rodičům.
S pracovníky Tyflokabinetu jsme se domluvili na další spolupráci, a proto navštíví naši mateřskou školu i v příštím roce.
Pokud byste měli o vyšetření zájem i pro vaše dítě a jeho věk se pohybuje v rozmezí od 6 měsíců do 7 let, můžete se objednat na individuální oční vyšetření přímo do Tyflokabinetu.


Jana Vondráčková