Děti z Harbachu v Horní Stropnici
Školy pro venkov, CZ.1.07/1.1.10/02.0037
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z Harbachu v Horní Stropnici
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko...

Číst dál...
Zvonek z Novohradských hor - místní kolo, zpěv
Den Země 2018
Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Předškoláci na návštěvě Domu pro seniory Horní Stropnice
Návštěva Lince
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

 Ve středu 5. února 2014 se na základní škole v Horní Stropnici uskutečnilo první kolo zájmové umělecké soutěže Novohradský zvonek, a to ve zpěvu. Soutěžilo celkem 32 dětí 

od mateřské školy, až po devátou třídu. Soutěž byla rozdělena do šesti kategorií podle věku účinkujících. Každý soutěžící si připravil dvě lidové písně.

Výkony zpěváku posuzovala tříčlenná porota, složena z učitelů základní a základní umělecké školy. Všichni účinkující předvedli velmi dobré výkony. Zpěváci, umístění na prvních třech místech v každé kategorii, kromě nulté (MŠ a I. třída), postupovali do dalšího kola.
Druhé, tentokrát již oblastní, kolo proběhlo též na naší škole, a to o čtrnáct dní později, tedy ve středu 19. února 2014. Účast byla hojná, protože přijeli soutěžit také finalisté z ostatních základních škol, a to z Benešova nad Černou, z Nových Hradů, z Malont, z Rapšachu, z Českých Velenic a z Besednice. Na začátku soutěže všem zazpíval pěvecký sbor z Benešova. Úvodního slova se ujala zakladatelka soutěže Mgr. Ivana Hokrová, která pak předala slovo panu starostovi Václavu Kučerovi, a poté i našemu panu řediteli PaedDr. Jaroslavu Balášovi. Porota byla tentokrát rozmanitější, tvořili ji učitelé a učitelky z hostujících základních škol. Soutěž sledovalo velké množství příznivců a diváků. Celá akce probíhala ve velice příjemném hudebním duchu. Zpěváci soutěžili jak v sólovém, tak i v komorním zpěvu. Všichni znovu předváděli povedené výkony. Porota neměla jednoduché rozhodování. Nakonec vše dopadlo spravedlivě. Každý z účinkujících si odnesl sladkou odměnu, vítězové i drobné dárky. Na prvních třech pozicích se rovnoměrně umístili zpěváci ze všech základních škol. Koncert všech vítězů se uskuteční koncem školního roku v Nových Hradech.
Velký dík patří všem zúčastněným žákům, všem učitelům, kteří připravovali své svěřence a i ostatním, kteří se podíleli na průběhu soutěže. Děkuji také za pomoc paní Mgr. Haně Kudrnové, učitelce základní umělecké školy, paní Mgr. Ivané Hokrové a v neposlední řadě Obci Horní Stropnice, za peněžitý dar na zakoupení cen do soutěže.
Mgr. Jana Rosecká

Výsledky zde.