Děti z Harbachu v Horní Stropnici
Školy pro venkov, CZ.1.07/1.1.10/02.0037
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z Harbachu v Horní Stropnici
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko...

Číst dál...
Zvonek z Novohradských hor - místní kolo, zpěv
Den Země 2018
Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Předškoláci na návštěvě Domu pro seniory Horní Stropnice
Návštěva Lince
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Výlet do CEGV Cassiopeia
aneb
výchovně vzdělávací program Stereotypy a předsudky
Dne 29. 1. 2014 v 9:00 téměř celá osmá třída vyrazila do Českých Budějovic. Čtvrt hodiny před desátou jsme stáli před budovou bývalé mateřské školky – dnes Centra ekologické a globální výchovy Cassiopeia. Hned u dveří nás přivítala příjemná paní Dita, která nám vysvětlovala zábavnou formou her, co vlastně jsou předsudky a stereotypy.


Jedna z nich byla „Transsibiřská magistrála“; pomyslný vlak, kterým jsme cestovali z Jekatěrinburgu do Ulanbátaru. Cestovali jsme v kupé, do kterého jsme si měli vybrat spolucestujícího. V nabídce jich bylo poměrně dost, každý cestující však měl nějaký „zápor“. My jsme si měli vybrat jednoho a zdůvodnit, co nás k takovému výběru vedlo. Tato hra nám měla ukázat, jak snadno se necháme ovlivňovat prvním dojmem.

Další aktivitou bylo napsat na papíry označené názvy různých skupin (mladí lidé, staří lidé, lidé z města, lidé z vesnice, kluci, holky apod.) různé předsudky, které jsme někdy slyšeli anebo jsou i naše vlastní. Na této aktivitě jsme si ukazovali, že ne všechna tvrzení se týkají všech lidí z té skupiny, a jak snadné může být dotknout se lidských citů.

Ke konci jsme si všechny pojmy shrnuli a vysvětlili tak, že ani nám je nepřišlo těžké pochopit: „Předsudek znamená, že člověk soudí druhého člověka dřív, než ho vůbec opravdu pozná, a to na základě prvních dojmů, vzhledu, chování, mluvy a někdy i náhodné vnější situace. Stereotyp v této souvislosti znamená, že se náš předsudek promítne do našeho chování vůči té osobě či skupině.“ Někdy nás naše předsudky chrání, zejména pokud se v souvislosti s nimi začneme chovat opatrně a s rozmyslem. Jindy nám nebo našemu okolí mohou dost ublížit, nebo ztrpčit život někomu jinému.
Celý program byl asi dvouhodinový i s přestávkou, ve které nám byl nabídnut čaj. V poledne jsme opět nasedli do malého bílého autobusu, který jsme cestou překřtili
na safari-bus, a uháněli zpět do Horní Stropnice. Celý ten výlet byl příjemný, všichni jsme se pobavili i poučili.
Za osmou třídu Mgr. Naděžda Smirnovová, Štěpán Novák a Stanislava Betuštiaková