Děti z Harbachu v Horní Stropnici
Školy pro venkov, CZ.1.07/1.1.10/02.0037
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z Harbachu v Horní Stropnici
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko...

Číst dál...
Zvonek z Novohradských hor - místní kolo, zpěv
Den Země 2018
Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Předškoláci na návštěvě Domu pro seniory Horní Stropnice
Návštěva Lince
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Putování za vědou
Dne 27. ledna 2014 se vydala 6. třída s paní učitelkou Balášovou do Nových Hradů do Ústavu komplexních systémů FROV JU.
Hned po příjezdu nás přivítala paní Mgr. Naďa Štysová, poučila nás o bezpečnosti práce a pravidlech chování v ústavu a rozdělili jsme se do tří pracovních skupin.

První skupina šla pracovat s multimetrem pod vedením pana Vladimíra Kotala. Měřili jsme odpor, napětí, zjišťovali jsme, které látky vedou elektrický proud a které ne. Zjistili jsme, že tuha v tužce vede elektrický proud stejně dobře jako kovový drátek. Také jsme zkoumali vodu, jak vede elektrický proud. Zjistili jsme, že destilovaná voda elektrický proud nevede, voda z kohoutku trochu a slaná voda nejvíce. Ke konci jsme stavěli FM rádio ze stavebnice, které dokonce hrálo.
Druhá skupina se oblékla do bílých plášťů a šla pozorovat řasy a sinice mikroskopem. Paní Slepičková nám vysvětlila, jak se řasy množí a pěstují. V laboratoři byly všelijaké baňky, zkumavky, na třepačkách se natřásaly nádoby s množstvím zelené hmoty. Vyzkoušeli jsme si práci s mikroskopem a binokulární lupou. Pozorovali jsme nejen řasy a sinice, ale také vzorky hornin, pavouka, želví krunýř a mořskou houbu i svoje nehty a kůži.
Třetí skupina, také v pracovních pláštích, měřila pod vedením Mgr. Štysové, kolik spotřebujeme vody na mytí rukou. Vypočítali jsme, kolik litrů vody spotřebuje naše rodina za den, za měsíc i za celý rok. Rovněž jsme zkoumali rozpustnost látek v horké a studené vodě. Výsledek – v teplé vodě se sůl rozpouštěla rychleji.
A takhle se všechny skupiny prostřídaly. Ještě jsme si prohlédli bioreaktor na pěstování řas a sinic a zařízení pro jejich získání z roztoku a následné vysušení. Zahráli si hru Ubongo a už byl čas na návrat do Stropnice.
Vše se nám moc líbilo a doufáme, že se sem ještě někdy podíváme. Některé fotografie najdete také na stránkách projektu http://auc.cz/ipb/youthclub2/galprakt27012014.htm .

Jitka Wagnerová a Marek Čabelka