Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Stavebnice Merkur v 5. třídě
Při hodinách praktických činností jsme měli možnost sestavovat různé modely prostřednictvím velmi známé stavebnice Merkur, kterou znají nejen naši rodiče, ale jistě i naši prarodiče.

Zjistili jsme, že stavění těchto modelů není žádná maličkost, vždyť malé šroubky se nejednou rozkutálely po učebně. Procvičili jsme si jemnou motoriku a vznikly funkční napodobeniny letadel, nákladních či osobních automobilů, jeřábů…