Děti z Harbachu v Horní Stropnici
Školy pro venkov, CZ.1.07/1.1.10/02.0037
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z Harbachu v Horní Stropnici
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko...

Číst dál...
Zvonek z Novohradských hor - místní kolo, zpěv
Den Země 2018
Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Předškoláci na návštěvě Domu pro seniory Horní Stropnice
Návštěva Lince
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Němčina v MŠ

Ve školním roce 2012/13 je zařazena naše mateřská škola do projektu Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a dospělých. Chlapci a děvčata z druhé třídy MŠ se pravidelně při dopoledních činnostech zabývají výukou německého jazyka.

Po prvním čtvrtletí seznamování se s cizím jazykem se naše děti dokáží německy pozdravit, správně označovat členy rodiny, znají názvy barev, při hře ve vybavené prodejně nakupují ovoce a zeleninu. Slovní zásobu nových pojmů se učíme a zároveň si ji udržujeme pomocí rytmických říkanek a písniček.

Předškoláci mají možnost pokračovat ve výuce německého jazyka i v naší základní škole.

Magda Mikšovská