Děti z Harbachu v Horní Stropnici
Školy pro venkov, CZ.1.07/1.1.10/02.0037
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z Harbachu v Horní Stropnici
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko...

Číst dál...
Zvonek z Novohradských hor - místní kolo, zpěv
Den Země 2018
Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Předškoláci na návštěvě Domu pro seniory Horní Stropnice
Návštěva Lince
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

35 let nové školy Horní Stropnice 20. 10. 2012

Při této příležitosti byli pozváni bývalí pracovníci školy na setkání s kolegy, kteří zde působí nyní. Akce se uskutečnila ve spolupráci se zřizovatelem, OÚ Horní Stropnice. Na přípravě i uskutečnění akce se podíleli pracovníci školy, školky i obecního úřadu. Každý odvedl ke zdaru setkání podle svých sil a možností velký kus práce.

 

Hosty vítal pan ředitel školy PaedDr. Jaroslav Baláš, spolu s ním i živá hudba Sunny band. Poté si přítomní poslechli výstižné projevy pana starosty Václava Kučery a ředitele školy o tom, co se za uplynulé roky podařilo. Sluníčko – školní pěvecký sbor – pod vedením Mgr. Víta Golombka potěšilo pěknými písničkami. Zájemci se mohli podívat po škole, navštívit OÚ i MŠ (bývalá škola), kde mnozí začínali. Tuto exkurzi uskutečnili díky vstřícnosti vedení těchto zařízení. Po pozdním obědě už pokračovala volná zábava.  Teď snad jen několik jmen účastníků – pro pamětníky. Začínali zde svou učitelskou dráhu před více než 50 lety: Václav Vonášek, Marta Ziegelbauerová (dříve Dufková), Anna Turková (Kosobudová), Jaroslava Slívová (Klímová), Václav Marek, manželé Břehovští i Vančurovi a mnozí další. A odkud přijeli? Z Horní Plané, Chotovin u Tábora, Brna, Jindřichova Hradce, Horšovského Týna, Písku, Českých Velenic, Ledenic, Českých Budějovic …

Sešlo se nás něco přes 80, omluvilo se 34. Za všechny připomeneme dopis paní učitelky Anežky Štanglové. Cituji: Vzhledem ke svému věku (téměř 98 let) a zdravotnímu stavu se nemohu zúčastnit setkání, ale v duchu jsem s Vámi.  Doufáme, že tato akce znovu ukázala, jak se naše obec mění k lepšímu. Slovy jedné účastnice: „Kde je ta ves, kde jsem před 50 lety začínala? Máte tu teď pěkné městečko.“

Jana Drboutová, Daniela Benešová, Radka Červenková