Zdravá 5

Pro 4. a 5. třídu bylo čtvrteční ráno na začátku února ve znamení správné výživy.
První část programu byla teoretická, dozvěděli jsme se,...

Číst dál...
Děti z Harbachu v Horní Stropnice
Exkurze MŠ na Bedřichovské soukromé dráze

Dne 22. 9. 2016 se vydala podívat naše mateřské škola na soukromé vlakové nádraží do Bedřichova. Byli jsme pozváni panem Erikem Kučerou. Po...

Číst dál...
Školy pro venkov, CZ.1.07/1.1.10/02.0037
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z Harbachu v Horní Stropnici
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko...

Číst dál...
Zvonek z Novohradských hor - místní kolo, zpěv

Na přelomu měsíců března a dubna došlo k nové volbě školské rady. Uplynulo totiž tříleté funkční období stávající školské rady a podle zákona musely proběhnout volby nové. Rád vás informuji o výsledku voleb. Více zde.

Čísla mluví jasnou řečí a komise ve složení paní Rosecká, pan Kroupa, Měchura po pečlivém sečtení hlasů došla k závěru, že rodiče ve školské radě bude další tři roky zastupovat pan Luboš Šulista.Na přelomu měsíců března a dubna došlo k nové volbě školské rady. Uplynulo totiž tříleté funkční období stávající školské rady a podle zákona musely proběhnout volby nové. Rád vás informuji o výsledku voleb. Čísla mluví jasnou řečí a komise ve složení paní Rosecká, pan Kroupa, Měchura po pečlivém sečtení hlasů došla k závěru, že rodiče ve školské radě bude další tři roky zastupovat pan Luboš Šulista.Další člen školské rady byl volen z řad pedagogických pracovníků jimi samými. Předložil jsem jim kandidátní listinu a pedagogové provedli tajnou volbu. Komise opět sečetla hlasy a jednoznačným vítězem se stal pan Golombek.Poslední člen školské rady byl jmenován radou obce. Stal se jím pan Lešek Szypula. Školská rada se sejde v nejbližších dnech a zvolí svého předsedu.  Dovolte, abych poděkoval všem členům staré školské rady, zejména paní Lucii Blehové, za poctivou práci v uplynulém období a popřál jim pevné zdraví. Novému členu, panu Šulistovi, přeji nejen zdraví a svěžest, ale i trpělivost a chuť pomáhat řešit školské záležitosti Pevně věřím, že i vy se budete aktivně podílet na práci školy svými náměty, které můžete prostřednictvím členů školské rady snáze uplatnit. 

PaedDr. Jaroslav Baláš