Zdravá 5

Pro 4. a 5. třídu bylo čtvrteční ráno na začátku února ve znamení správné výživy.
První část programu byla teoretická, dozvěděli jsme se,...

Číst dál...
Děti z Harbachu v Horní Stropnice
Exkurze MŠ na Bedřichovské soukromé dráze

Dne 22. 9. 2016 se vydala podívat naše mateřské škola na soukromé vlakové nádraží do Bedřichova. Byli jsme pozváni panem Erikem Kučerou. Po...

Číst dál...
Školy pro venkov, CZ.1.07/1.1.10/02.0037
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z Harbachu v Horní Stropnici
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko...

Číst dál...
Zvonek z Novohradských hor - místní kolo, zpěv

Ve dnech 28. a 29. dubna jsme realizovali již 21. ročník oslav Dne Země na naší škole. Tradičně jsme pracovali a bavili se.
Práce byla letos velmi obtížná. Stahovali jsme vyřezané lísky ve stráni na levém břehu Stropnice v Terčině údolí. I když byl terén velmi náročný a materiál nepoddajný, zhostili jsme se úkolu dobře. Nikdo se nezranil a alespoň trochu jsme přispěli ke kráse místní pamětihodnosti. Děti z Rychnova pracovaly pod vedením pana Ing. Vaněčka ve své obci.


V pátek při zábavných aktivitách byly děti rozděleny do šesti smíšených družstev. Žáci 9. třídy byli jejich vedoucími. V jednom případě tíha vedení přešla na zástupkyni vedoucího, žákyni 8. třídy. Uspěla, a také její družstvo pracovalo bezvadně.
Tradiční zábavnou aktivitou bývají pohybové hry. Letos družstva sehrála zápasy ve vybíjené a soutěžila v několika pohybových aktivitách s míčem.
Přírodovědné a ekologické aktivity jsme věnovali velkým šelmám vyskytujících se na území ČR. Děti vybíraly a třídily fotografie a informace o životě rysa, medvěda a vlka. Zahrály si hru ze života rysího mláděte. Svými rozhodnutími ovlivňovaly výsledek hry. Většina našich „rysích mláďat“ náročný den s nástrahami přežila.
Novinkou letos byla návštěva muzea Sýpka. Ve spolupráci s paní Urbánkovou jsme mohli prostory aktivně využít. Děti se seznámily s jednotlivými obilninami, přiřazovaly informace o obilkách a využití obilnin, odhadovaly kolik je 100g osiva žita a pohanky, seznamovaly se s pojmy jako je panák, žebřiňák, pohrabice, povříslo a dalšími pojmy dříve běžně používanými. Vyzkoušely si bosochodku. Nejmladší žáci připravovali pod vedením paní Urbánkové houstičky.
Aktivitu v Sýpce jsme mohli realizovat také díky pochopení Obecního úřadu v Horní Stropnici, který naši brigádnickou práci v Terčině údolí ocenil zaplacením vstupného do muzea pro všechny žáky školy.
Závěr zábavného dne byl mimořádný. Slavnostní otevření nové sprinterské dráhy a doskočiště. Díky nadaci ČEZ a Obecnímu úřadu v Horní Stropnici byla na školním hřišti vybudována běžecká dráha s umělým povrchem a kvalitní bezpečné doskočiště.
Slavnostní otevření zahájily naše malé mažoretky. Bylo to jejich první vystoupení na veřejnosti, které secvičily pod vedením paní učitelky Míškové. Čestným hostům jsme nabídli vlastnoručně upletené a v peci upečené houstičky a děti otestovaly dráhu štafetovým během družstev.
K pěkným zážitkům jistě pomohlo i počasí, které nám přálo a přístup starších žáků, kteří už zvládnou vedení týmu a dovedou se nadchnout pro věc. Všem učitelům a žákům děkuji.
Mgr. Helena Balášová