Zdravá 5

Pro 4. a 5. třídu bylo čtvrteční ráno na začátku února ve znamení správné výživy.
První část programu byla teoretická, dozvěděli jsme se,...

Číst dál...
Děti z Harbachu v Horní Stropnice
Exkurze MŠ na Bedřichovské soukromé dráze

Dne 22. 9. 2016 se vydala podívat naše mateřské škola na soukromé vlakové nádraží do Bedřichova. Byli jsme pozváni panem Erikem Kučerou. Po...

Číst dál...
Školy pro venkov, CZ.1.07/1.1.10/02.0037
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z Harbachu v Horní Stropnici
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko...

Číst dál...
Zvonek z Novohradských hor - místní kolo, zpěv

Projektový den v Horní Stropnici

 Dne 27. 11. 2012 nám přijeli oplatit návštěvu žáci ze ZŠ Fantova v Kaplici. Náš pan ředitel PaedDr. Jaroslav Baláš jim promítl prezentaci o Horní Stropnici a provedl je celou naší školou.  Kapličtí žáci byli rozděleni do tří skupin: biologická, sportovní a „masopustní“. Jednotlivé skupiny vedli naši vyučující společně s žáky VII. a VIII. třídy.  Biologická skupina se vydala pod vedením paní učitelky Balášové autobusem na Hojnou Vodu.

Oznámili jsme žákům, že se nachází u Kraví hory a ukázali jsme jim i Vysokou a Kuní horu. Na pláních mezi Hojnou Vodou a Starými Hutěmi se nachází kontejner automatické hydrometeorologické stanice, která měří srážky, polétavý prach, oxidy dusíku a síry. Před lesem jsme rozdali žákům fotografie, na kterých byla vyfocená Kraví hora v roce 1953 a v současnosti. Měli porovnat, jestli na Kraví hoře bylo tolik lesů jako dnes. Dříve zde totiž byly jen pastviny pro krávy, podle nich má Kraví hora název. Z fotky také zjistili, že je na Kraví hoře také jedna část lesa z tohoto období zachována dodnes. Cestou k vrcholu hory jsme se zastavili u kamenného moře a vysvětlili jsme jim, jak kamenné moře vzniká. Dále jsme šli okolo mrazových srubů, které vznikají mrazovým zvětráváním a kolem Napoleona, to je hřibovitý útvar. Na vrcholu Kraví hory jsme se vylezli na rozhlednu. Pak už nás čekala jen cesta zpět.  Sportovní a „masopustní“ skupina měla společný začátek v aule naší školy. Pan učitel Drbout pustil video o masopustu a seznamoval kaplické žáky s touto tradicí, zvyky a symbolikou jednotlivých masek. Poté se všichni kluci přesunuli pod vedením pana učitele Drbouta do sportovní haly, kde proběhl turnaj ve stolním tenise.  „Masopustní“ skupina (tvořená dívkami) zůstala v aule školy. S paní učitelkou Vyroubalovou jsme učily kaplické žákyně a jejich paní učitelku tvořit růžičky, které nosí koledníci na klobouku. Myslíme, že je to i bavilo, ale byla to náročná práce. Samy jsme se růžičky naučily pár dní před projektovým dnem. Moc děkujeme třem milým paním, Haně Valentové, Martě Kotrčové a Zdeňce Kalvasové, že si udělaly čas ve čtvrtek odpoledne, měly s námi trpělivost a růžičky nás úspěšně naučily.  Naše „masopustní“ skupina se po vytvoření několika růžiček vydala povzbudit kluky na sportovní halu.  Na závěr jsme se všichni sešli v aule školy a čekalo nás závěrečné vyhodnocení dne. Pan ředitel nás pochválil a kaplickým žákům rozdal různé informační materiály o Horní Stropnici a okolí.  Doufáme, že se kaplickým žákům u nás líbilo tak, jako nám u nich.

Adéla Zemanová a Gabriela Charvátová, VIII. třída